Forældre

På Donekrogen betragtes samarbejdet med forældre og det familiære netværk, som afgørende nødvendigt for barnets trivsel og udvikling.

Således har Donekrogen fokus på at medinddrage forældre i beslutninger om barnets behandling.

 

Meningen med samarbejdet er, at barnet og familien kan finde nye måder at kommunikere på, at udtrykke sig på, at løse konflikter på, at reflektere på m.m., således at familiens samvær kan udvikles positivt.