Formål

Formålet med Donekrogens skole er...

Formålet med Donekrogens skole er først og fremmest at styrke elevernes skolefaglige og personlige udvikling, og målet er altid, at eleverne bliver i stand til at afslutte deres skolegang med Folkeskolens Afgangsprøve.

Nogle elever udsluses til folkeskolen og tager deres afgangsprøve der, mens andre afslutter deres skolegang på Donekrogens skole og tager deres afgangsprøve her.

Formålet er således altid, at bibringe eleverne et personligt og fagligt fundament, der kan være med til at bane positive fremtidsmuligheder samt hjælpe dem videre i en ungdomsuddannelse.

Donekrogens skole opfylder alle krav i Folkeskoleloven, hvad angår timetal og fagrække på alle klassetrin, og skoleåret følger Frederikssund kommunes skoleferiekalender.

Selvom Donekrogens skole er en specialskole, bestræbes det, at den ligner en helt almindelig folkeskole med faste mødetider og pauser, fremmøderegistrering etc. Vi afholder skolernes motionsdag i oktober, fastelavn, ekskursioner, sportsarrangementer, praktikophold, studieture o.a. ligesom de landsdækkende nationale test gennemføres.