Forskning

Skolegang og uddannelse en væsentlig faktor...

Forskning peger på, at skolegang og uddannelse er en af de væsentligste faktorer, hvis børn med problematiske livsforhold skal kunne klare sig godt senere i livet.

På Donekrogen har vi et stærkt fokus på at give alle de bedste chancer for et fremtidigt godt liv, og vi prioriterer derfor læring og undervisning meget højt. Vi har ambitioner på alle børnenes og de unges vegne, og vi hjælper dem til at klare sig bedst muligt ved at understøtte deres læring og uddannelse – hver dag.