Fysiske rammer

På skolen findes...

På skolen findes faglokaler til madkundskab, værkstedsfag og musik. Der er fire større undervisningslokaler og fem mindre lokaler samt et bibliotek.

Fysikundervisningen foregår i indeværende skoleår på hhv. Marienlystskolen samt Ådalens skole i Frederikssund.

I vinterhalvåret lånes idrætshallen på Jægerspris Skole, hvor vi ligeledes har mulighed for at låne andre faglokaler, f.eks. til natur/teknik og biologi. I sommerhalvåret anvendes den omkringliggende skov og Donekrogens egne faciliteter til idræt.