Metoder

Metoder, midler og materialer i forhold til elevernes individuelle vanskeligheder og faglige niveau...

Ofte er eleverne ikke på et alderssvarende fagligt niveau, når de starter på skolen, og den første periode bruges til at afdække den enkelte elevs faglige niveau, styrker og udfordringer.

Eleverne vil herefter blive undervist på det faglige niveau, de aktuelt befinder sig på. Dette vil som udgangspunkt ofte være på et lavere niveau end det klassetrin, de går på. Dette da eleverne ofte har været i store skolemæssige vanskeligheder, som har resulteret i, at det fagligt er kommet bagud. Nogle elever har ikke modtaget relevant undervisning i flere år og andre har haft et voldsomt stort skolefravær. Fælles for eleverne er, at de alle har oplevet mange skolemæssige nederlag, hvilket har påvirket deres tillid til skolen samt deres tro på egne evner og muligheder.

Først og fremmest fokuseres der på den enkelte elevs tryghed i skolen og på opbygning af elevens tillid og positive syn på sig selv og egne fremtidsmuligheder. Elevernes motivation og nygerrighed forsøges aktiveret, og på baggrund af deres konkrete faglige niveau udfoldes og tilpasses en individuel undervisningsplan.

Der anvendes metoder, midler og materialer, der er relevante i forhold til elevernes individuelle vanskeligheder og faglige niveau. Smart-Boards, PC'er, udvalgte bogsystemer, selvproducerede materialer mm. IT anvendes dagligt i tilpas omfang ligesom musik, værksteder og bevægelse er en del af skolens liv.

For mellemtrinnet og udskolingen arbejdes der i den understøttende undervisning med temaer, der alle hører under overskriften ”omverdensforståelse”. Målet er at bibringe eleverne en større forståelse af verden omkring sig og ligeledes at give dem et bedre grundlag for at træffe de rigtige valg i forhold til deres fremtid og videre uddannelse.

For de yngste elever arbejdes der i den understøttende undervisning med sproglig stimulering, sproglig forståelse samt social øvelse – herunder samarbejdsøvelser – da de alle er børn med store sociale og kommunikative vanskeligheder.

Derudover har vi IT som valgfag, hvor eleverne lærer de nødvendige færdigheder i forhold til deres videre skolegang og uddannelse (Word, Excel, Powerpoint, Geogebra mv. )

Vi vægter betydningen af et omsorgsfuldt miljø med en rolig stemning og tone samt tydelige rammer og grænser.