Normering

Donekrogens skole har plads til...

Donekrogens skole har plads til 35 elever.

Skolens elever er opdelt i forskellige klasser på henholdsvis indskolingstrin (0.-3. klasse), mellemtrin (4.-6. klasse) og udskolingstrin (7.-9. klasse) samt mulighed for 10. klasse.

Klassedannelsen kan skifte og tager altid udgangspunkt i den enkelte elevs aktuelle faglige og personlighedsmæssige niveau og situation samt alder.

Der er tilknyttet en skoleleder og en fast lærergruppe til Donekrogens skole. Herudover suppleres med pædagogiske medarbejdere - afhængigt af behov og det aktuelle antal elever. F.eks. har et 9. klasses eksamenshold med otte målrettede elever kun én lærer, hvor f.eks. fire yngre indskolingselever har brug for to lærere.