PALS og ART

I Donekrogens skole anvendes PALS og ART...

I Donekrogens skole anvendes PALS og ART, som dels er et udviklingssystem og dels et træningsprogram. Begge er evidensbaserede.

PALS betyder Positiv Adfærd i Læring og Samspil.

PALS er et udviklingssystem med henblik på at styrke elvernes faglige og sociale kompetencer. Tilgangen til eleverne er positivt anerkendende og med tydelige forventninger til elevernes adfærd i forskellige kontekster. Denne overordnede og ensartede tilgang skaber tryghed og dermed et positivt læringsmiljø for eleverne.

ART betyder Aggression Replacement Training. ART er et træningsprogram, som bygger på kognitive adfærdsterapeutiske principper og sociale læringsteorier. Donekrogens skole har to ART-trænere, der løbende varetager ART-træningen på skolen. ART-træningen foregår på hold med fire elever og strækker sig over 10 uger med tre timers undervisning/træning om ugen.

ART-træningens formål er, at eleverne indøver sociale færdigheder, lærer at håndtere vrede, og at der skabes modne og moralske værdier hos den enkelte.