Skole og uddannelse

Donekrogens skole tilbyder specialundervisning til børn og unge...... UNICEF-skole - læs mere under menu-punktet....

Donekrogens skole tilbyder specialundervisning til børn og unge, der af forskellige årsager ikke er i stand til at følge undervisningen i folkeskolen. Eleverne er ofte præget af personlige, sociale, kommunikative og/eller indlæringsmæssige vanskeligheder.

Elevgruppen består primært af børn og unge, som bor på Donekrogen, men rummer også en gruppe børn og unge, der er tilknyttet skolen i et dagbehandlingstilbud.