Udvikling og behandling

På Donekrogen defineres behandling...

På Donekrogen defineres behandling som en formuleret, målrettet og planlagt indsats, der bliver aftalt og iværksat i forhold til et barn/ung. Behandlingens formål er at barnet/den unge udvikler en øget indsigt i egne problemstillinger og reaktionsmønstre således, at der skabes grobund for, at barnet/den unge kan indgå i gensidige og forpligtende relationer.

Derfor tilrettelægges behandlingsarbejdet på Donekrogen på en sådan måde, at det enkelte barn eller unge gives varierede og særlig tilpassede muligheder for at udvikle sig. Behandlingsarbejde bliver løbende evalueret.

Når behandlingsarbejdet tilrettelægges på Donekrogen, tages der afsæt i teorier. Teori alene er ikke tilstrækkeligt, men den giver et fælles sprog og en forståelsesramme. Derved bliver det muligt at forstå børn og unges udviklingsbehov og udtryksmåder. Dette er særlig vigtigt i det professionelle samarbejde omkring det enkelte barn eller den unge.

Det teoretiske grundlag

På Donekrogen er det teoretiske fundament sammensat af elementer fra flere psykologiske og pædagogiske teorier. De er alle velovervejede, de peger alle i samme retning, og er alle i samklang med det værdigrundlag, som kendetegner hele behandlingsmiljøet på Donekrogen.

De teoretiske afsæt danner således udgangspunkt for tænkning og metoder, og de kommer blandt andet til udtryk i følgende faglige tilgange: En relationspædagogisk tilgang, en anerkendende tilgang, en strukturpædagogisk tilgang og en miljøterapeutisk tilgang.

Teorier, der understøtter legens betydning samt sprogets betydning og som betragter mennesket som en betydelig del af små og større systemer, anvendes også som forståelsesgrundlag på Donekrogen.