UNICEF-Rettighedsskole

Donekrogens Interne skole har august 2018 indledt et samarbejde med UNICEF Danmark for at blive certificeret som Rettighedsskole.

Samarbejdet indebærer, at vi på en lang række områder fokuserer på Børns Rettigheder og Børnekonventionen, samt udbredelsen af kendskab til og kommunikation om disse emner.

I klasserne bliver der arbejdet med Børnekonventionen på en masse forskellige måder, - dette selvfølgelig differentieret og tilpasset den enkelte klasse/elev.

På skolen har vi et rettighedsråd, hovedsageligt bestående af elever. Dette råd arbejder mere overordnet med mål og implementering. Endelig deltager en delegation hvert år i Børnetopmøde for alle Rettighedsskoler i Danmark.

Til skolestart august 2019 regner vi med at blive officiel Rettighedsskole, som den første specialskole i Danmark.