At være forældre på Donekrogen

På Donekrogen betragtes samarbejdet med forældre og det familiære netværk, som afgørende nødvendigt for barnets trivsel og udvikling.

På Donekrogen betragtes samarbejdet med forældre og det familiære netværk, som afgørende nødvendigt for barnets trivsel og udvikling. Således har Donekrogen fokus på at medinddrage forældre i beslutninger om barnets behandling.

Meningen med samarbejdet er, at barnet og familien kan finde nye måder at kommunikere på, at udtrykke sig på, at løse konflikter på, at reflektere på m.m., således at familiens samvær kan udvikles positivt.

Donekrogens samarbejde med forældre foregår på mange måder:

  • Ugentlig telefonisk kontakt med primærpædagog/afdelingsleder og/eller klasselærer/skoleleder.
  • Forældresamtaler med primærpædagog/afdelingsleder og/eller socialrådgiver
  • Opfølgningsmøder 2 x årligt, med sagsbehandler, primærpædagog, afdelingsleder, klasselærer/skoleleder, socialrådgiver m.fl.
  • Mødeaftaler efter behov, f.eks. netværksmøder
  • Skolehjem-samtaler 2 x årligt med klasselærer/skoleleder
  • Forældrerådsmøder 4 x årligt. Rådet består af 5 forældrerepræsentanter.
  • Forældremøde 1 x årligt for alle forældre

 

Blandt Donekrogens mange traditioner, er der årligt to festlige familiearrangementer: En julekomsammen med fælles spisning af god julemad og et sommerarrangement med fælles aktiviteter og grillmad.